KATEGORIE
Basket_selected
Koszyk jest pusty
NEWSLETTER

Polityka prywatności

Firma ALLFORBABY wykorzystuje podane przez Państwa dane jedynie do realizacji zamówienia.

Nie udostępniamy danych naszych klientów osobom trzecim nie związanym z realizacją zamówienia.

Od 25 maja 2018 roku zgodnie z rozporządzeniem RODO klient ma prawo do bycia zapomnianym.

Po wyrażeniu takiego zamiaru dane klienta zostaną usunięte z naszych baz po realizacji zamówienia.

Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisu internetowego allforbaby.pl, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do ALLFORBABY żadna część serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody firmy ALLFORBABY.

Polityka Cookies
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na
urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą
elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez firmę ALLFORBABY Marcin Migniewicz z siedzibą we Wrocławiu ul. Bułgarska 13.
§ 1 Definicje
1. Administrator - oznacza firmę ALLFORBABY Marcin Migniewicz  z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bułgarska 13, , Regon: 932826187, Nip: 8951778789
który świadczony usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do
informacji w urządzeniach Użytkownika.
2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane
i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron
internetowych Serwisu.
3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze
świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za
pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
5. Serwis - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy,
działającą w domenie www.allforbaby.pl.
6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik
uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.
7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa
mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o
świadczenie usług drogą elektroniczną.
§ 2 Rodzaje wykorzystywanych Cookies
1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika.
W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników
wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te
pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować
Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z
której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do
momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale
usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie
jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia
Użytkownika.
b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do
momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie
Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies
trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych
informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego
Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza
funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
§ 3 Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, a w
szczególności do:
a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
b. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio
wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
c. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu
Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi
Użytkownik,
d. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
e. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
2. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w serwisie i
zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do:
a. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie
musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
b. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności
weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
c. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
3. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla
pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:
a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te
pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio
wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b. poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację
źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
4. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu zapamiętania lokalizacji użytkownika, a w
szczególności do poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w
dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
5. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a
w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki
sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia
ulepszanie ich struktury i zawartości.
6. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu świadczenia usług reklamowych, a w
szczególności do dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i
produktów firm trzecich.
7. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zalogowania do serwisu za
pomocą serwisu społecznościowego poprzez Facebook Connect (administrator cookies
zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).
8. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zalogowania do serwisu za
pomocą serwisu społecznościowego Google (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc
z siedzibą w USA).
9. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zalogowania do serwisu za
pomocą serwisu społecznościowego LinkedIn (administrator cookies zewnętrznego: LinkedIn
Ireland Limited z siedzibą w Irlandii).
10. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za
pomocą serwisów społecznościowych plus.google.com (administrator cookies zewnętrznego:
Google Inc z siedzibą w USA).
11. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za
pomocą serwisów społecznościowych Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego:
Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).
12. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu prezentowania opinii na
stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego
opineo.pl (administrator cookies zewnętrznego: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu).
§ 4 Możliwości określenia warunków przechowywania
lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików
Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do
Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim,
Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą
konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby
blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej
bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w
ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w
przeglądarce internetowej, której używa.
3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych z dnia 27 kwiecień 2016 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma ALLFORBABY Marcin Migniewicz z siedzibą ul. Bułgarska 13, 51-112 Wrocław
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych z dnia 27 kwiecień 2017
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat
posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych)
podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia